วัดปากบ่อ พระอุดมศักดิ์ ชุตินฺธโร
ติดต่อ
ที่อยู่:
วัดปากบ่อ เลขที่ ๓๓๓ ซอยอ่อนนุช ๓๕
 
ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงสวนหลวง
 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
 
๑๐๒๕๐
 
ไทย

โทรศัพท์:
023484701
แฟกซ์:
023491705
เบอร์มือถือ:
0945652519

ข้อมูล:
ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ของทางวัดได้ตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้


วัดปากบ่อ
เลขที่ ๓๓๓ ซอยอ่อนนุช ๓๕ ถนนสุขุมวิท ๗๗
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐

โทรศัพท์ ส่วนกลาง : 0-2348-4925

- - -
สถานนีวิทยุฯ วัดปากบ่อ FM91.75MHz
โทรศัพท์ :  0-2348-4701
โทรสาร :  0-2349-1705
สายด่วน :  09-4565-2519
 08-4567-9175