ความเป็นมาของวัด

วัดปากบ่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓  ซอยอ่อนนุช ๓๕  ถนนสุขุมวิท ๗๗  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐
 
          
 

           วัดปากบ่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓  ซอยอ่อนนุช ๓๕  ถนนสุขุมวิท ๗๗  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐

           วัดปากบ่อสันนิษฐานว่า สร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๓๕๒ มีอายุประมาณ ๒๐๓ ปี  โดยมีเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์)ที่สมุหนายก  ปลายรัชกาลที่๓   ถึงต้นราชกาลที่๔ เป็นผู้ถวายที่ดินและจัดสร้างขึ้น  เมื่อครั้งยกทัพไปตีนครเวียงจันทร์แตก   และได้ทำการกวาดต้อนเชลยศึกจากนครเวียงจันทร์มาไว้ที่ตำบลสวนหลวง ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้นมา เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณี

           เดิมชื่อ  “ วัดหัวโค้ง ” เพราะอยู่หัวโค้งของลำคลองพระขโนงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “ วัดไผ่ล้อม ” ให้เหมาะ    สมกับสภาพความเป็นจริงในสมัยนั้น  ซึ่งชาวบ้านนิยมปลูกต้นไผ่เป็นจำนวนมาก  เพื่อประกอบอาชีพจักสาน  ภายหลังต่อมาได้เปลี่ยนชื่อดีกครั้งหนึ่งเป็น  “ วัดปากบ่อ ”  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของวัดและชุมชนซึ่งมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณรอบๆวัด ซึ่งสภาพพิ้นที่ของวัดตั้งอยู่ในพื้นที่ราบริมคลองแม่น้ำ  จึงได้ชื่อว่า “ วัดปากบ่อ ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดปากบ่อ
เลขที่ ๓๓๓ ซอยอ่อนนุช ๓๕ ถนนสุขุมวิท ๗๗
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐

โทรศัพท์ ส่วนกลาง : 0-2348-4925

- - -
สถานนีวิทยุฯ วัดปากบ่อ FM91.75MHz
โทรศัพท์ :  0-2348-4701
โทรสาร :  0-2349-1705
สายด่วน :  09-4565-2519
 08-4567-9175